unfolding

Innoveren

Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens – Chinees gezegde –

Laat me je ondersteunen in het bouwen van de windmolens. Van idee naar project, dat is de fase waar ik me als een vis in het water voel. Van onderzoek tot actieplan, zo kan je onderbouwd je plannen neerzetten. Van concept naar pilootfase zodat je kunt gaan ervaren of het werkt.

In mijn werk en vrijwilligerswerk doorliep ik die fases dan eens. Soms als externe procesbegeleider, soms in innovatieve experimenten of tijdelijke projecten, soms het oprichten van nieuwe organisaties. Soms waren het projecten om over te dragen, kregen ze elders voet aan de grond, soms ook projecten om weer te zien verdwijnen. Maar altijd weer een stukje ervaring en levenswijsheid erbij.

(lees verder hieronder)

Wat bied ik?

Wat kan je van mij verwachten? Ik ga niet aan het roer staan van jouw innovatie want het is jouw project, maar ik coach je graag zodat je zelf de stappen kunt zetten.

Voor zelfstandigen of mensen met plannen

Ik ondersteun je in het uitwerken van je idee tot je er concreet iets mee kunt. Het scherpstellen van je doel, je missie en visie. Het uitwerken van een stappenplan, het onderzoek naar een vruchtbare bodem waar je idee kan ontkiemen. Ik kan je ook ondersteunen in het onder woorden brengen van je plan, voor website of een subsidiedossier.

Voor organisaties in verandering

Waarom?

Omdat een breed gedragen project meer kans op slagen heeft, omdat er zo veel kennis en wijsheid bij alle betrokkenen zit. Daarom is participatief werken belangrijk, om weerstand voor verandering te voorkomen en samen te bouwen aan de toekomst.

Hoe?

Lange trajecten of korte interventies, online, in groep, teams of allemaal samen of via bevragingen. Meestal een mix van verschillende vormen.

Elke keer weer is het anders en op maat van de noden van de organisatie. Samen bekijken we de opties, de opportuniteiten en wat er leeft. Op basis daarvan stel ik een plan van aanpak voor. Met als doel om samen met alle betrokkenen een draagvlak te creëren voor de toekomst. Altijd met een waarderende blik en verhalen (storytelling) als leidraad in ons onderzoek.

Wie?

De meeste trajecten begeleid ik alleen, voor grotere projecten ga ik misschien op zoek naar een collega die aanvullend kan zijn, om samen de weg te gaan. Ik heb een netwerk van bekwame mensen rondom mij die ik kan aanspreken of betrekken op hun specifieke expertise.

Aan deze projecten mocht ik vorm geven als (externe) procesbegeleider:

 • 2020-heden: De Ambrassade: coaching directieteam, individuele begeleiding leidinggevenden en teamcoaching.
 • 2020-2021: Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen: teamcoaching en individuele coaching is een conflictsituatie
 • 2020-2021 çavaria: procesbegeleiding in organisatieverandering, traject 2020 met alle stakeholders. Daarnaast begeleid ik ook het evaluatieproces van het Gelijkekansen project.
 • 2019 Agentschap Integratie in Inburgering – storytelling – waarderend terugkijken op het werkjaar
 • 2018 Uit de Marge: jeugdwerk – het belang van HR in jeugdwelzijnswerk
 • 2017 Schneider Electric: Crossing Bridges – over (internationale) samenwerking & collegialiteit op de werkvloer
 • 2015- 2016 Switch IT – maatschappelijk verantwoord ondernemen, lees het Dagboek van een stakeholderstraject, een project dat ik mocht uitrollen ism Sensato
 • 2010- 2012 Prisma vzw – medewerkers ondersteunen in reorganisatie
 • 2001 – 2004 Service Civil International (SCI) – Strategic planning proces

Realisaties:

 • Ik werkte mee in de pilootfase van volgende projecten:
  • Loopbaanbegeleiding bij het Europees Sociaal Fonds (2004-2012) – pilootfase
  • Online Coaching – ESF ism VDAB en Jobcentrum (2011-2012)
  • Buurtontwikkeling in de wijken Merksem-Dok en Deurne Noord. Methodiekontwikkeling & coördinatie (2006-2008).
  • Leerwerkcentrum – ESF innovatie (2002 – 2005) – pilootproject en onderzoek, uitwerken handboeken en competentiedenken
  • Huisvesting mensen zonder papieren (2000-2001) – actieonderzoek en beleidsadvies
  • European Voluntary Service (1996-1999) – toen een pilootproject intussen helemaal ingeburgerd
 • Oprichten van organisaties :
  • De Kleine Wereldburger – een Steinerschool in Borgerhout (2007-heden)
  • Werk met Zin – centrum voor loopbaanbegeleiding en coaching in organisaties (2013-2020) nu overgenomen door Diaspoor.
  • Betrokken in de oprichting van verschillende jeugd-vredesorganisaties in Oost-Europa na de val van de Berlijnse muur in het netwerk van SCI (1992-1999)

Interesse?

Ik maak graag tijd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als er een match is tussen uw vraag en mijn aanbod dan maak ik een offertevoorstel op maat.