Studiekeuze

show your core

Welke studie ligt me? Wat past bij mijn talenten? Wat wil ik in toekomst doen?

Als je op deze vragen nog geen antwoord weet, dan kan ik je misschien in de keuze ondersteunen.

Wat kan je verwachten?

Omdat ik overtuigd ben dat iedereen zijn talenten heeft, maar nog niet iedereen die ontdekte, help ik in die zoektocht. Om dan vanuit de talenten een keuze te maken voor de toekomst en de studie die daarin kan ondersteunen.  

De belangrijkste schakel in dit traject is het gesprek waarin we samen op zoek gaan naar woorden om die talenten te kunnen vatten. Dit moet dan ook iets zijn waar de student zich helemaal in kan vinden.

Met die woorden gaan we dan samen kijken naar de gewenste toekomst en wat nodig is om die te bereiken: waar vind je dit op de arbeidsmarkt? Welke voorwaarden gelden daar? Welke volgende stap daarin kan helpen en wat is de studie?

Tot slot kan ik ondersteunen in het vergelijken van studierichtingen en onderwijsinstellingen om de keuze zo goed mogelijk te laten passen bij de student.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een traject bestaat uit een reeks gesprekken (hoeveelheid afhankelijk van de persoon en vooruitgang). Ruwweg in volgende stappen te onderscheiden:

  • Een intake gesprek over de huidige situatie en de (studie)voorgeschiedenis
  • Een verdiepingsgesprek: talenten worden onderzocht en samen onder woorden gebracht
  • Een verdiepingsgesprek om te onderzoeken waar die talenten in de toekomst kunnen ingezet worden en welke studies daarbij aansluiten
  • Een synthesegesprek waarin een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt uitgeschreven tot en met een stappenplan om de doelen te bereiken.

Gesprekken kunnen gebundeld worden tot maximum 2u. Het (reflectie)proces tussen de gesprekken in, is minstens even waardevol als het gesprek zelf. De gesprekken kunnen gebeuren in een gespreksruimte, al wandelend of online.