Getuige uit de Witrussische gevangenis

En plots komen je verleden en je huidige activiteiten samen. In oktober werd ik benaderd door Witrussische vrienden uit een ver verleden om mee na te denken over een leertraject rond democratie. Intussen staat er een Platform Democratic Dialogues en hebben we onze eerste pilootsessie in de rails. Op 3 februari zal het leertraject Democratic Dialogues aan de wereld voorgesteld worden.

Het protest tegen dictator Luskashenko in Witrusland blijft sinds de vervalste verkiezingen van augustus 2020 nog steeds doorgaan. Elk weekend komen er duizenden mensen op straat om hun ongenoegen te laten blijken. De protesten zijn vreedzaam, maar de Witrussische politie en het leger kijkt argwanend toe. Wekelijks worden mensen gearresteerd en zonder degelijk proces gevangen gezet.

Hier vind je een interview met Sergei waar ik in de jaren 1990 mee samenwerkte, nu fotograaf die de protesten in beeld brengt. Hij werd gearresteerd op 23 november en bracht twee weken in de Witrussische gevangenissen door. Ik interviewde Sergei, twee dagen na zijn vrijlating, Kate Gallant schreef het interview uit op haar blog.

Met dit project vind ik mijn oude passie terug om rond vrede en Oost-Europa te werken. Maar tegelijkertijd kan ik hier nu met mijn levens- en werkervaring als innovator en procesbegeleider een belangrijke bijdrage leveren.

Zou het niet mooi zijn als in 2021 met onze bescheiden steun, de Witrussische bevolking er in slaagt om een vredevolle transitie te realiseren?

photo: Sergei Stepanov